esrr            EC          esrp          srrs 3    

Laeder 2007 do 2013

Lokalna Akcijska Skupina Mežiške doline je bila ustanovljena z namenom spodbujati razvoj podeželskega območja Mežiške doline po pristopu LEADER.
Program LEADER je inovativni pristop v sklopu politike razvoja podeželja EU, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Ključne značilnosti pristopa LEADER so Lokalne Akcijske Skupine, partnerski pristop in načrtovanje »od spodaj navzgor« kar pomeni, da lokalni akterji sodelujejo pri načrtovanju aktivnosti na svojem območju.
Temelj delovanja vsake Lokalne Akcijske Skupine je Lokalna razvojna strategija (LRS), ki izhaja iz območja njenega delovanja.
Prva Lokalna razvojna strategija za območje Mežiške doline je bila opredljena za programsko obdobje 2007 – 2013.

- LAS Mežiške doline je konec leta 2007 ustanovilo 15 partnerjev iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja
- pokriva območje štirih občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem s skupno površino 303 km² in 26.500 prebivalci
- v letu 2008 je bila pripravljena prva Lokalna razvojna strategija, za programsko obdobje 2007 – 2013, za območje LAS Mežiške doline kot podlaga za črpanje sredstev iz pristopa LEADER
- v letih od 2009 do 2013 je LAS Mežiške doline objavila pet Javnih pozivov za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije na območju Mežiške doline, na katere je bilo prijavljenih 75 projektnih predlogov
- Upravni odbor LAS Mežiške doline je potrdil izvedbo 54 projektov
- Izvedenih je bilo 50 projektov v skupni vrednosti 1.210.000€
- Izvajanje Lokalne razvojne strategije oz. projektov, ki iz nje izhajajo, je bilo sofinancirano iz sredstev LEADER v višini 685.000€