zgodbe rok in krajev

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI


LAS Mežiške doline je prejela od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odločbe o odobritvi vseh devetih oddanih operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območjiu LAS Mežiške doline v obdobju 2014-2020.

Od devetih prejetih odločb, so bile potrjene štiri skupne operacije območja LAS Mežiške doline in pet operacij potrjenih na I. javnem pozivu LAS Mežiške doline.

Operacije oddane na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

Skupne operacije območja LAS:
Mežiška dolina v gibanju; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 217.459,08 EUR
Vrednost sofinanciranja: 150.732,83 EUR

Tržnice v Mežiški dolini; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 311.383,12 EUR
Vrednost sofinanciranja: 196.295,51 EUR

AED rešuje življenja; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 19.979,92 EUR
Vrednost sofinanciranja: 15.368,00 EUR

Turistični produkti v Mežiški dolini; Odločba z dne 17.11.2017
Vrednost operacije: 135.336,86 EUR
Vrednost sofinanciranja: 99.730,16 EUR

 Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

Operacije sodelovanja LAS:

Operacija je še v postopku potrjevanja
MED-O-VITA

Operacija je še v postopku potrjevanja
IKT

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

IP 3E turizem; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 39.443,60 EUR
Vrednost sofinanciranja: 31.480,78 EUR

Poseka flow trail; Odločba z dne 2.10.2017
Vrednost operacije: 35.261,00 EUR
Vrednost sofinanciranja: 29.971,85 EUR

Društva Mežiške doline;Odločba z dne 17.11.2017
Vrednost operacije: 19.205,21 EUR
Vrednost sofinanciranja: 12.484,89 EUR


Na hribu grad, v gradu zaklad; Odločba z dne 17.11.2017
Vrednost operacije: 21.342,66 EUR
Vrednost sofinanciranja: 12.403,34 EUR


Gorsko kolesarski poligon; Odločba z dne 17.11.2017
Vrednost operacije: 10.734,40 EUR
Vrednost sofinanciranja: 6.174,84 EUR

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

 

Operacije oddane na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo (sklad ESRR)

Vse operacije so še v postopku potrjevanja

Skupne operacije:

Urbana ureditev Mežiške doline

Operacije sodelovanja LAS:

Zgodbe rok in krajev

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

Aktivnost in podjetnost
Daj mi priložnost, da (so)delujem
Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

Seznam oddanih operacij kontrolnim organom za potrjevanje operacij

ZGODBE ROK IN KRAJEV

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI